Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Radzymin we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwolecznictwa Warszawa zorganizowało w dniu 12 września 2021r. kolejną zbiórkę krwi. Krew oddało 44 krwiodawców na 51 chętne osoby, a jedna wstąpiła w nasze szeregi. Rafał,witamy.

Serdecznie dziękujemy za czynny udział w naszych akcjach.

received 220472130109624   

received 223418809672488   

received 225132172864042 

 received 438388037604780   

received 547531439885061

   received 804419586893254   

received 1036230897112872