ZHDK IIIst Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia

Szymankiewicz Jerzy (1982)

Kamiński Adam (1985)

Ryk Grzegorz (1986)

Kudera Jacek (1997)

Kamiński Krzysztof (2001)

Wilkowski Rafał (2007)

Gajewski Adam (2011)

Ciborowska Anna (2012)

Modzelewski Andrzej (2012)

Banasiak Stanisław (2013)

Pawlak Leszek (2013)

Lis Marcin (2015)

Pilch Piotr (2015)

Głębocki Sławomir (2016)

Kościołowski Robert (2018)

Matera Janusz (2018)

Gosiewska - Woczewska Beata (2019)

Rzemek Małgorzata (2019)