ZHDK IIst Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia

Szymankiewicz Jerzy (1985)

Kamiński Adam (1992)

Ryk Grzegorz (1989)

Kudera Jacek (1999)

Kamiński Krzysztof (2004)

Wilkowski Rafał (2009)

Gajewski Adam (2011) 

Banasiak Stanisław (2016)

Ciborowska Anna (2016)

Modzelewski Andrzej (2016)

Matera Janusz (2018)

Pilch Piotr (2018)

Redlin Sylwester (2018)

Kościołowski Robert (2019)

Pawlak Leszek (2019)

Włoczewski Robert (2019)

Lis Marcin (2021)