ZHDK Ist Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia

Szymankiewicz Jerzy (1986)

Kamiński Adam (1992)

Krawczyk Krzysztof (2005)

Kamiński Krzysztof (2008)

Gajewski Adam (2013)

Kudera Jacek (2016)

Ryk Grzegorz (2016)

Banasiak Stanisław (2018)

Modzelewski Andrzej (2018)

Matera Janusz (2021)