odznaka honorowy dawca krwi zasluzony dla zdrowia narodu Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Gajewski Adam (2018)

Kamiński Adam (2018)

Kamiński Krzysztof (2018)

Kudera Jacek (2018)

Ryk Grzegorz (2018)

Szymankiewicz Jerzy (2018)

Krawczyk Krzysztof (2021)